Przedszkole nr 12
w Warszawie

Zajęcia dodatkowe

Ceramika

8.I - 9:30
5.II - 9:30
5.III - 9:30
9.IV - 9:30
7.V - 9:30
4.VI - 9:30

Zajęcia przyrodnicze

17.I - 9:00
07.II - 9:00
07.III - 9:00
11.IV - 9:00
09.IV - 9:00
09.V - 9:00
06.VI - 9:00