Przedszkole nr 12
w Warszawie

Programy

Dyrektor przedszkola, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej z dnia 31.08.2017 r. dopuszcza do użytku w przedszkolu, przedstawiony przez zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego.

Decyzją dyrektora zostaje dopuszczony do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 program:

1.

„Kocham przedszkole ”autorki: Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska - Mieszek. wydawnictwo: WSiP 2017 r. realizacja we wszystkich grupach przez wszystkie nauczycielki.

1/2017/2018

2.

Program „ Kto ty jesteś Polak mały”
Słoneczka (5,6 latki)
Program nauczycielki: Marta Kudła.

2/2017/2018

3.

Program plastyczny: „Jesteśmy artystami”
Żabki (5 latki).
Program nauczycielki: Iwona Paluch

3/2017/2018.

4.

Bawimy się wesoło: zabawy kreatywne w przedszkolu Biedronki (3,4 latki)
Program nauczycielki: Marzena Florczak 

4/2017/2018